Ragnhild Pettersson


Ragnhild Pettersson är organist, pianist och kompositör, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där hon även studerade dirigering för Eric Ericsson. Pianolärare var Gunnar Hallhagen och orgellärare var Anders Bondeman.


Ragnhild har även studerat i England för John Wellingham och Margaret Phillips, orgel, och för Phyllis Sellick, piano. Under studietiden i London sjöng hon också i Sir David Willcocks Bach Choir. Hon har även deltagit i kurser i Italien hos organisten och musikvetaren Luigi FerdinandoTagliavini.


Ragnhild har de senaste 20 åren spelat ett fyrtiotal konserter per år runt om i Sverige. Tidigare har hon också turnerat som solist och ackompanjatör i USA, England, Tyskland, Ungern och Tjeckoslovakien samt medverkat i radio- och TV-program.


Ragnhild arbetar som organist och körledare i Sunne kyrka och dirigerar regelbundet verk för kör och orkester såsom Bachs Juloratorium, Händels Messias, Mozarts och Brahms Requiem etc. Hon undervisar också i orgel och piano vid kyrkomusikerutbildningen på Geijerskolan i Ransäter.


Bland Ragnhilds kompositioner kan nämnas två mässor för kör och orkester, stråkkvartett, orgel- och pianomusik och körverk.Ragnhild Pettersson


Die Organistin Ragnhild Pettersson studierte in Stockholm an der königlichen Musikhochschule Orgel, Klavier, Gesang und Dirigat, u.a. bei Eric Ericsson (Dirigat),  Gunnar Hallhagen (Klavier) und Anders Bondeman (Orgel).


Neben ihren Studien in der Heimat reiste sie nach England um bei John Wellingham und Margaret Phillips Orgel- und bei Phyllis Sellick Klavierunterricht zu nehmen. Während dieser Zeit in London sang sie in Sir David Willcocks Bach Choir.  Sie nahm außerdem an Kursen des Organisten und Musikwissenschaftlers Luigi Ferdinando Tagliavini teil.


Die letzten  Jahre gab Ragnhild Pettersson ca. 40 Konzerte pro Jahr an verschiedenen Orten in Schweden. Davor war sie auf Touren, sowohl als Solist als auch Begleitung, in den USA, England, Deutschland, Ungarn und der Tschechoslowakei und wirkte in Radio- und TV- Aufnahmen mit.


Sie komponierte auch zwei Messen für Chor und Orchester,  Musik für Streichquartett, Orgel- und Klaviermusik und Stücke für solistischen Gesang und Chor.