Ragnhild Pettersson

 

 

Ragnhild Pettersson är pianist och organist och har bedrivit studier i Stockholm vid Musikhögskolan, därefter i England och Italien. Lärare: Gunnar Hallhagen, Anders Bondeman, John Wellingham, Margaret Phillips, Luigi Ferdinando Tagliavini och Phyllis Sellick.

 

Ragnhild har bl a komponerat två mässor för kör, solister och orkester.

 

Ragnhild har medverkat i radio- och TV-program och turnerat i USA, England, Tyskland, Ungern och Tjeckoslovaien. De senaste åren har hon utöver sin tjänst som organist spelat ett fyrtiotal orgel- och pianokonserter om året.